Horizontaal toezicht – “and the winner is..”

Horizontaal toezicht is een nieuwe werkwijze van de Belastingdienst. Ze sluit met de ondernemer een convenant, waarbij de ondernemer zich committeert in alle openheid te melden over welke transacties belasting betaald moet worden. Op basis vanonderling vertrouwen wordt met elkaar gesproken over pijnpunten in de belastingaangifte. Vandaag presenteerde de commissie Horizontaal Toezicht Belastingsdienst het evaluatierapport: ’Fiscaal toezicht op maat. Soepel waar het kan, streng waar het moet’. De commissie constateert ondermeer, dat de spelregels van het Horizontaal Toezicht nog niet geheel duidelijk zijn, zoals bij het begrip ‘gerechtvaardigd vertrouwen’. Hier zit mijn inziens het belangrijkste knelpunt van de nieuwe werkwijze. Hoe kan oprecht gesproken worden van ‘onderling vertrouwen’ als de Belastingdienst de toetser van diezelfde aangifte is?

Screenshot 2013-09-21 22.35.30

Kent u het televisieprogramma ‘The winner is…”? Twee zangtalenten zingen een lied, waarna ze hun eigen prestatie op de juiste waarde moeten schatten. Denken ze dat ze niet goed gezongen hebben of vinden ze de tegenstander beter, dan houden ze de eer aan zichzelf en accepteren een klein geldbedrag. Maar vinden ze zichzelf de beste zanger dan beslist een jury welk zangtalent wint en een aanzienlijk geldbedrag krijgt. Kiest de jury niet voor jou, dan krijg je niets. Win je, dan krijgt je het volle pond. Spannend, want hoe zeker ben je van je zangprestaties? En welke overwegingen heeft de jury?

Het concept van dit televisieprogramma is bedacht door John de Mol, zelf een begenadigd ondernemer. Grote kans dat hij dit idee heeft afgekeken van de Belastingdienst. Die heeft namelijk een soortgelijk concept geïntroduceerd onder de naam ‘Horizontaal Toezicht’.

De Belastingdienst constateert, dat ze niet toekomt aan een grondige controle van alle ondernemingen. Ze heeft daarom bedacht dat het gemakkelijker is als de ondernemer zelf pijnpunten in de belastingaangifte op tafel legt. In het verleden werden standpunten over transacties in de aangifte beargumenteerd en duurde het vervolgens jaren voor de Belastingdienst een uitspraak deed. Nu wordt vooraf over precaire transacties handjeklap gedaan. Dat is, in potentie, een voordeel voor de ondernemer. Elk voordeel kent echter ook een nadeel of liever gezegd een inspanningsverplichting. Voordat een convenant namelijk wordt afgesloten, stelt de Belastingdienst eisen aan het zogenoemde Tax Control Framework (TCF) van de onderneming. Hier speelt de accountant van de ondernemingen een rol. Het liefst ziet de Belastingdienst dat ze op de werkzaamheden van de accountant kan steunen.

Bedacht moet worden, dat pijnpunten ingewikkelde fiscale constructies zijn, waarbij discussie is over welk bedrag wie wanneer belastingplichtig is. De ondernemer beargumenteert, vanuit zijn eigen belang, waarom hij van mening is, dat hij geen of gedeeltelijk belasting moet betalen. De Belastingdienst toetst, vanuit zijn eigen belang, de steekhoudendheid van deze argumenten. Een belangrijk kenmerk van vertrouwen is de verwachting dat de ander jouw belang niet schaadt. Als beide partijen een tegengesteld belang hebben wordt dit lastig. Daarnaast is het, voor het ontstaan van vertrouwen, belangrijk dat de ander voorspelbaar gedrag vertoont. De onzekerheid over het handelen van de Belastingdienst als uiteindelijke toetser, blijft aanwezig.

Het is dus aan de ondernemer om te bepalen waar hij beter aan doet; De transactie niet melden met het risico, dat naderhand alsnog een aanslag wordt opgelegd en dit dus een grote som geld kost. Maar tegelijkertijd een reële kans hebben, dat de transactie niet wordt ontdekt. Of de transactie wel melden en hopen zijn argumentatie steekhoudend is, zodat hij geen belasting hoeft te betalen. De ondernemer is hierbij ongewis van de overwegingen van de Belastingdienst. Maar hij loopt ook het risico, dat hij alsnog belasting moet betalen als de argumentatie onvoldoende is. Wat doet u ondernemer? Deal or no deal???

Dit bericht is geplaatst in Accountancy. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *